Lütfen bekleyiniz..

Gizlilik Ve Güvenlik

Gizlilik Sözleşmesi

AradığımBakıcı olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz.
Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma ve Rıza Metni (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika, Kullanıcı Sözleşmesi ve Uzman Bakıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada ayrıca tanım yapılmayan ifadeler ilgili metinlerde tanımlandığı şekilde kullanılmaktadır.
İşbu Politika’nın amacı, AradığımBakıcı tarafından işletilmekte olan AradığımBakıcı.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları/hizmet verenleri (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından AradığımBakıcı ile paylaşılan veya AradığımBakıcı’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Aşağıda AradığımBakıcı tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Hesap oluşturduğunuzda; adınız, doğum tarihiniz, T.C Kimlik numaranız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi tanımlayıcı bilgileriniz,

Platformdaki faaliyetleriniz kapsamında gerçekleştirilen işlemler sırasında (i) bakım talepleriniz, (ii) aldığınız bakım hizmetinin özellikleri, (iii) bakım hizmeti alınan kişiye ilişkin doğum tarihi, cinsiyet, sağlık bilgileri ve bunun gibi bilgiler (iv) bakım hizmeti alınan yerin adresi ve özellikleri, (v) bakım hizmeti veren kişiye ilişkin kişisel bilgiler, eğitim bilgisi, sağlık bilgileri, uyruğu, CV’sinde yer verdiği diğer bilgiler, fotoğraf, video ve bunun gibi bilgiler, (vi) verdiğiniz referans kişilerine ilişkin bilgilerin teyit edilmesi, (vii) ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler, ve (viii) tüm yaptığınız işlemler sonucunda ortaya çıkan, ürettiğiniz veya hesabınız ile bağlantılı olan işlemler ilgili içerikler,

Kimliğinizi doğrulayabilmek veya tespit edebilmek için yürürlükteki kanunlar uyarınca toplamamız ve işlememiz gereken veya buna izin verilen diğer bilgiler;

Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar,

Bazı hallerde, hukuka aykırı, tehditkâr, hakaret içeren ve sair istenmeyen hususlar yaşandığına ilişkin kullanıcılarımızdan veya üçüncü kişilerden gelen şikayetleri değerlendirebilmek amacıyla haberleşme ve diğer yazışma içerikleri,
Platform’da ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, Site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler (“Çerezler”) kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığı ile sağlanan Platform görüntüleme istatistikleri, Platforma gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendiren URL, reklam verileri, IP adresiniz, göz atma geçmişiniz ve web log bilgileriniz gibi bilgisayar, telefon, tablet vb. ve bağlantı bilgileri,

Sosyal medya siteleri ile bilgi paylaşımınıza veya hesabınızı oluşturmak veya ilgili sosyal medya sitelerine hesabınızı bağlamak için sosyal medya sitelerini kullanmanıza izin verebiliriz. Bu sosyal medya siteleri, bize (görüntülediğiniz içerik, beğendiğiniz içerik ve size gösterilen veya tıklamış olabileceğiniz reklamlar hakkında bilgiler gibi) ellerinde bulundurdukları birtakım kişisel verilerinize otomatik erişim sağlayabilir. Sosyal medya sitesi tarafından yönetilen bir hesabı, AradığımBakıcı hesabınız ile ilişkilendirerek ve bu bilgilere erişimimiz için izin vererek, bu sosyal medya siteleri tarafından sunulan bilgileri, fotoğraf ve videolarımızı ve bu Politika uyarınca toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve muhafaza edebileceğimizi kabul edersiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Topladığımız kişisel verileri, bakıcılar tarafından verilen bakım hizmetler ve AradığımBakıcı personeli tarafından gerçekleştirilen bakıcı bulma hizmetleri (“Hizmetler”) ve uygun bakıcıyı bulmak için Platform’da yer alan ürünleri (“Ürünler”) sunmak ve geliştirmek, Platform’da kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, hesabınız ve Hizmetler ve Ürünler ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, size müşteri hizmetleri sunmak, hizmet veren ve kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayarak bakım işlemlerinizin gerçekleştirmesine yardımcı olmak, kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama hizmetleri sunmak için kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kullanabilir ve muhafaza edebiliriz:

Hizmetlerimiz ve Ürünlerimize erişim sağlamak ve bunların kullanılmasını sağlamak,
Platformda yer alan hizmet verenlere iş bulmak, ailelerin de uygun bakıcıyı bulması için iş ilanı çıkmasını sağlamak ve aile talepleri ile uygun bakıcıların eşleştirmesini yapmak,
Uygun eşleşmenin sağlanması için toplu e-posta ve SMS göndermek,
Size özel promosyon ve kampanya içeren bir Platform içeriği sunmak,
Bakım geçmişiniz, dahili mesajlarınız ve diğer özelliklere erişiminizi sağlamak,
Hizmetlerimizi ve Ürünlerimizi özelleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,
Size (reklam, arama sonuçları ve diğer kişiselleştirilmiş içerik gibi) konum tabanlı hizmetler sunmak için coğrafi konum bilgileri kullanmak,

Hesabınız ile ilgili olarak bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, şikâyet ve önerilerinizi değerlendirmek, uyuşmazlıkları çözmek, borçlu olunan tutarları tahsil etmek, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için sizinle iletişime geçmek veya başka şekilde gerekli olduğu ölçüde size müşteri hizmetleri sunmak ve ilgili işleme konu olan tarafların bilgilerini teyit etmek,

Kullanıcı veya Uzman Bakıcı Sözleşmesini, varsa sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeyi ifa etmek veya söz konusu sözleşmelerden ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da hakların kullanılabilmesi için gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek, bu kapsamda gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Kupon, indirim ve özel promosyonlar sunmak ve onayınızın olduğu hallerde Hizmetlerimiz ve Ürünlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek için e-posta, telefon, push, SMS ile sizinle iletişime geçmek, ve
Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında sizinle e-posta, telefon, push, SMS ile iletişime geçmek.

Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

Kişisel Verilerin Aktarımı

AradığımBakıcı, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için AradığımBakıcı’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. AradığımBakıcı, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS ve e-posta gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Bunlara ek olarak Çerezler iler toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer Veri Sahiplerine daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız Platform içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarabiliyoruz.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Fratelli Danışmanlık Anonim Şirketi hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.
 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Site’de bulunan başvuru formunu doldurarak bize teslim etmeniz ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle destek@aradigimbakici.com’a göndermeniz gerekmektedir. AradığımBakıcı, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. AradığımBakıcı’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.